Una Càpsula de Teatre convoca el Concurs de Monòlegs en el marc del 10è aniversari d’El Petit Format

El Festival de Teatre El Petit Format d’Olot convoca el Concurs de Monòlegs en el marc del 10è aniversari del festival.

Bases del concurs

1. Les persones participants han de ser majors de 18 anys.

2. Estan excloses de participació les persones que tinguin una vinculació directa amb l’entitat organitzadora.

3. Els monòlegs han d’estar escrits en català i no poden haver estat premiats en altres concursos.

4. L’autor o autora del monòleg no ha de ser expressament la mateixa persona que s’encarregui d’interpretar-lo, però sí que hi haurà l’obligatorietat de representar el text. A l’hora de fer la selecció es tindrà en compte tant la part literària com la part interpretativa.

5. Només es pot enviar un monòleg per persona.

6. La temàtica és lliure però es valoraran els temes que facin reflexions i/o crítiques socials.

7. Així mateix, es valorarà que la interpretació es faci amb el mínim attrezzo i amb els mínims requeriments tècnics possibles per conservar la proximitat amb el públic i l’essència del festival.

8. Els monòlegs han de tenir una durada d’interpretació màxima de 15 minuts.

9. Han de ser escrits en tipografia Arial, mida 12, a doble espai i amb les pàgines enumerades. A la primera pàgina només hi ha de constar el títol i, si es vol, un pseudònim.

10. L’enviament s’ha de fer per la plataforma WeTransfer a l’adreça electrònica concurs@elpetitformat.com

Cal fer-hi constar tres documents: 1. El monòleg. 2. Un vídeo amb la representació del monòleg. 3. La plica, que porti per nom plica_títol del monòleg, i que inclogui els nom i cognoms de l’autor o autora, la localitat on viu i el seu telèfon i adreça electrònica.

11. El termini de presentació d’originals acabarà el 14 de juny.

12. El jurat del concurs estarà format per persones vinculades a l’àmbit literari i teatral.

13. El jurat escollirà tres monòlegs com a finalistes, els quals seran convocats perquè en facin la representació en directe. El guanyador o guanyadora serà triat per votació per part del públic assistent a l’acte.

14. Els tres finalistes seran avisats amb temps suficient perquè es puguin preparar la posada en escena final.

15. Els premis seran els següents: 500 euros per al primer classificat, 300 euros per al segon classificat i 200 euros per al tercer classificat. A cada un dels premis se li hauran de descomptar els impostos pertinents.

16. Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà un ús a banda de l’estrictament relacionat amb el premi per part de l’organització.

17. L’autor o autora cedirà els drets corresponents per a la representació de l’obra en el marc d’El Petit Format d’enguany.

18. Si es fan representacions posteriors de l’obra sempre caldrà especificar que va ser una de les guanyadores de la convocatòria d’aquest concurs.

19. Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol cas no previst en aquestes bases.

20. Les persones que participin en aquesta convocatòria es comprometen a acceptar-ne íntegrament les bases.

 

 

El festival El Petit Format d’Olot és una iniciativa de l’entitat no lucrativa Una Càpsula de Teatre, i rep el suport de Olot Cultura i de la Diputació de Girona

Organitza

 

Descarrega les bases en aquest enllaç